wf

New

WFR32-25

ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ PVC หรือ UPVC ในระบบน้ำ ระบบเคมี หรือระบบทั่วไป วัสดุ UPVC มีความแข็งแรงมาก จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

New

WFR32-20

ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ PVC หรือ UPVC ในระบบน้ำ ระบบเคมี หรือระบบทั่วไป วัสดุ UPVC มีความแข็งแรงมาก จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60 ฿60
 

 

New

WFR32-15

ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ PVC หรือ UPVC ในระบบน้ำ ระบบเคมี หรือระบบทั่วไป วัสดุ UPVC มีความแข็งแรงมาก จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60 ฿60
 

 

New

WFR25-20

ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ PVC หรือ UPVC ในระบบน้ำ ระบบเคมี หรือระบบทั่วไป วัสดุ UPVC มีความแข็งแรงมาก จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿47 ฿47
 

 

New

WFR25-15

ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ PVC หรือ UPVC ในระบบน้ำ ระบบเคมี หรือระบบทั่วไป วัสดุ UPVC มีความแข็งแรงมาก จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿45 ฿45
 

 

New

WFR20-15

ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ PVC หรือ UPVC ในระบบน้ำ ระบบเคมี หรือระบบทั่วไป วัสดุ UPVC มีความแข็งแรงมาก จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

New

WFBV-100

ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ PVC หรือ UPVC ในระบบน้ำ ระบบเคมี หรือระบบทั่วไป วัสดุ UPVC มีความแข็งแรงมาก จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,250 ฿3,250
 

 

New

WFBV-75

ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ PVC หรือ UPVC ในระบบน้ำ ระบบเคมี หรือระบบทั่วไป วัสดุ UPVC มีความแข็งแรงมาก จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,700 ฿2,700
 

 

New

WFBV-65

ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ PVC หรือ UPVC ในระบบน้ำ ระบบเคมี หรือระบบทั่วไป วัสดุ UPVC มีความแข็งแรงมาก จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,475 ฿2,475
 

 

New

WFBV-50

ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ PVC หรือ UPVC ในระบบน้ำ ระบบเคมี หรือระบบทั่วไป วัสดุ UPVC มีความแข็งแรงมาก จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,330 ฿2,330
 

 

New

WFB200-150

ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ PVC หรือ UPVC ในระบบน้ำ ระบบเคมี หรือระบบทั่วไป วัสดุ UPVC มีความแข็งแรงมาก จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,850 ฿1,850
 

 

New

WFB200-100

ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ PVC หรือ UPVC ในระบบน้ำ ระบบเคมี หรือระบบทั่วไป วัสดุ UPVC มีความแข็งแรงมาก จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,700 ฿1,700
 

 

New

WFB150-125

ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ PVC หรือ UPVC ในระบบน้ำ ระบบเคมี หรือระบบทั่วไป วัสดุ UPVC มีความแข็งแรงมาก จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿900 ฿900
 

 

New

WFB150-100

ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ PVC หรือ UPVC ในระบบน้ำ ระบบเคมี หรือระบบทั่วไป วัสดุ UPVC มีความแข็งแรงมาก จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿700 ฿700
 

 

New

WFB125-100

ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ PVC หรือ UPVC ในระบบน้ำ ระบบเคมี หรือระบบทั่วไป วัสดุ UPVC มีความแข็งแรงมาก จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿550 ฿550
 

 

New

WFB100-75

ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ PVC หรือ UPVC ในระบบน้ำ ระบบเคมี หรือระบบทั่วไป วัสดุ UPVC มีความแข็งแรงมาก จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿490 ฿490
 

 

New

WFB75-65

ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ PVC หรือ UPVC ในระบบน้ำ ระบบเคมี หรือระบบทั่วไป วัสดุ UPVC มีความแข็งแรงมาก จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿350 ฿350
 

 

New

WFB65-50

ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ PVC หรือ UPVC ในระบบน้ำ ระบบเคมี หรือระบบทั่วไป วัสดุ UPVC มีความแข็งแรงมาก จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿220 ฿220
 

 

New

WFB50-40

ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ PVC หรือ UPVC ในระบบน้ำ ระบบเคมี หรือระบบทั่วไป วัสดุ UPVC มีความแข็งแรงมาก จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿130 ฿130
 

 

New

WFB40-32

ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ PVC หรือ UPVC ในระบบน้ำ ระบบเคมี หรือระบบทั่วไป วัสดุ UPVC มีความแข็งแรงมาก จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿95 ฿95
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้